Τοπικά

Από 15 Μαίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018

Λευκάδα - Λυγιά - Νικιάνα - ΝΥΔΡΙ 

Δευτέρα έως Παρασκευή

(05.30 Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) 06.00 - 06.15 - 07.30 - 08.15 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.30 -13.00  - 14.00 - 15.45 - 17.30 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 22.00

Σάββατο

06.00 - 07.30 - 08.15 -  09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.30 - 13.00 - 14.00 - 15.45 - 17.30 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 22.00

Κυριακή

07.30 - 08.00 - 09.00 - 13.00 - 15.45 - 17.30 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 22.00

ΝΥΔΡΙ - Νικιάνα - Λυγιά - Λευκάδα

Δευτερα έως Παρασκευή

07.30 - 07.45 - 08.15 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.15 - 16.45 - 18.30 - 19.30 - 21.00 - 21.30 - 23.00

Σάββατο

08.00 - 08.15  - 10.00 - 11.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.15 - 16.45 - 18.30 - 19.30 - 21.00 - 21.30 - 23.00

Κυριακή

08.15 - 10.00 - 11.00 - 15.30 - 16.45 - 18.30 - 19.30 - 21.00 - 21.30 - 23.00

Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί στο Νυδρί Λευκάδας (κέντρο 107) γραφείο πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς. Ώρες Λειτουργίας: καθημερινά 09.30-14.00 & 18.00-21.30 Τηλ. 26450 92110

Λευκάδα - Βασιλική

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.00 - 11.00 - 14.00 - 19.30

Σάββατο 

06.00 - 11.00 - 14.00 - 19.30

Κυριακή

08.00 - 13.00 - 19.30


Βασιλική - Νυδρί - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

07.15 - 13.45 - 15.45 - 21.00

Σάββατο

07.30 - 13.45 - 15.45 - 21.00

Κυριακή

10.30  - 15.00 - 21.00

Νυδρί - Βασιλική

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.25 - 11.30 - 14.30 - 20.00

Σάββατο

06.20 - 11.30 - 14.30 - 20.00

Κυριακή

08.30 - 13.30 - 20.00

Λευκάδα - Βλυχό

Δευτέρα έως Παρασκέυή

06.00 - 08.15 - 09.00 - 10:00 - 11.00 - 12:30 - 13.00 - 14.00 - 15.45 - 17:30 - 19:30

Σάββατο

06.00 - 08.15 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.30 - 13.00 - 14.00 - 15.45 - 17.30  - 19.30

Κυριακή

08.00 - 09.00 - 13.00 - 15.45 - 17.30 - 19.30

Βλυχό - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

07.20 - 07.30 - 08.50 - 09.50  - 10.50 - 12.30 - 13.20 - 14.05  - 15.20 - 16.05 - 16.35 - 18.20 - 21.20

Σάββατο

07.45 - 09.50 - 10.50 - 12.30 - 13.20 - 14.05 - 15.20 - 16.05  - 16.35 -  18.20 - 21.20

Κυριακή

09.50 - 10.50 - 15.20 - 16.35 - 18.20 - 21.20

Λευκάδα - Καρυά

Δευτέρα έως Παρασκευή

07.00 - 10.15 - 13.30 - 15.30 - 18.15

Σάββατο

07.15 - 10.15 - 13.30

Καρύα - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

08.00 - 11.00 - 14.15 - 16.00 - 18.45

Σάββατο

08.00 - 11.00 - 14.15

Λευκάδα - Εγκλουβή

Δευτέρα - Τετάρτη -  Παρασκευή

07.00 - 13.45

Εγκλουβή - Λευκάδα

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

07.45 - 14.15

Λευκάδα - Αγ.Πέτρος

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.00  - 11.00 - 14.00

Σάββατο

06.00 - 11.00 -  14.00

Κυριακή

08.00 - 13.00

Αγ.Πέτρος - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.45 - 07.00 - 15.15

Σάββατο

07.15 - 15.15

Κυριακή

14.45

Λευκάδα - Αγ.Νικήτας

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.30  - 09.45 - 10.45 - 11.45 - 14.15 - 15.45 - 17.15 - 19.00 - 22.30

Σάββατο

06.30  - 09.45 - 10.45 - 11.45 - 14.15 - 15.45 - 17.15 - 19.00 - 22.30

Κυριακή

 06.30 - 10.45 - 11.45- 13.30 - 15.45 - 17.15 - 19.00 - 22.00

 Αγ.Νικήτας - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

07.30  - 10.30 - 11.40 - 12.40 - 14.40 - 15.15 - 16.40 - 18.10 - 19.50 - 23.00

Σάββατο

07.30  - 10.30 - 11.40 - 12.40 - 14.40 - 15.15 - 16.40 - 18.10 - 19.50 - 23.00

Κυριακή 

07.30 - 11.40 - 12.40 - 14.40 - 16.40 - 18.10 - 19.50 - 23.00

Λευκάδα - Παραλία Κάθισμα

Δευτέρα έως Παρασκευή

09.45 - 10.45 - 11.45 - 13.30 - 15.45 - 17.15 - 19.00

Σάββατο

09.45 - 10.45 - 11.45 - 13.30 - 15.45 - 17.15 - 19.00

Κυριακή

10.45 - 11.45 - 13.30 - 15.45 - 17.15 - 19.00

Παραλία Κάθισμα - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

10.15 - 11.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.00 - 19.40

Σάββατο

10.15 - 11.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.00 - 19.40

Κυριακή

11.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.00 -19.40

Λευκάδα - Καλαμίτσι

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.30 - 14.15

Λευκάδα Κάστρο-Γύρα

Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00

Καλαμίτσι - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

07.20 - 14.45

Λευκάδα - Τσουκαλάδες

Δευτέρα έως Παρασκευή

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Του Αγ. Νικήτα

Σάββατο

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Του Αγ. Νικήτα

Κυριακή

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Του Αγ. Νικήτα

Τσουκαλάδες - Λευκάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Από Αγ. Νικήτα

Σάββατο

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Από Αγ. Νικήτα

Κυριακή

Εξυπηρέτηση Με Τα Δρομολόγια Από Αγ. Νικήτα

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΟΡΟΣ - ΚΑΤΩΧΩΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ -  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06.15 - 14.00

ΤΡΙΤΗ -  ΠΕΜΠΤΗ

ΠΟΡΟΣ - ΚΑΤΩΧΩΡΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.30 - 14.30

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΕΥΓΗΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06.15 - 14.00

ΣΥΒΟΤΑ - ΕΥΓΗΡΟ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00 - 15.10

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΦΤΕΡΝΟ - ΒΟΥΡΝΙΚΑ - ΣΥΒΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΡΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.30 - 13.00

ΣΥΒΡΟΣ - ΒΟΥΡΝΙΚΑ - ΦΤΕΡΝΟ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00 - 15.00

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΓ.ΗΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.30 - 13.00

ΑΓ.ΗΛΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06.45 - 14.45

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΘΑΝΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.30 - 14.00

ΑΘΑΝΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06.30 - 14.45