ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 05-05-2013 Ημέρα του ΠΑΣΧΑ δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια το Μ.Σάββατο 04-05-2013. Την Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ 06-05-2013 εκτελούνται μόνο τα παρακάτω δρομολόγια προς και από την Αθήνα

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ  09.30, 12.30, 16.30, 17.15

ΑΘΗΝΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ  13.00, 16.30, 20.30