Πρόσκληση ΓΣ 02/09/2017

Πρόσκληση ΓΣ 02/09/2017 (δείτε το αρχείο)